Požádat o kastraci

Tento formulář slouží jako žádost o kastraci, jejíž financování závisí na konkrétním nastavení spolupráce s dannou obcí. Pokud se obec do kastrací nezapojuje, dělí se o financování žadatel a kastrační program.

Žádost na základě vámi vyplněných informací posoudíme a vyjádříme se k ní. Na email dostanete instrukce, jak dále postupovat. Na základě odeslaného formuláře se nám naskýtá možnost společnými silami docílit na katastru obce alespoň dílčích změn v problematice toulavých koček. Mějte na paměti, že kladný výsledek záleží především na tom, jak flexibilně budete schopni reagovat na naši zpětnou vazbu vůči vašemu případu - nezapomeňte, že právě vy jste tou hybnou silou, která může znamenat společenskou změnu, o kterou společně usilujeme. 

Tato žádost o kastraci neslouží jako zadání objednávky odchytu koček. Z povahy věci není z naší strany technicky ani časově možné jezdit po ČR a zajišťovat odchyty klientům. Odchyt konkrétních zvířat si musí žadatel zajistit po vlastní ose, většinou ve spolupráci s terénními pracovníky lokálních spolků, odchytovými službami či obcí.

Pozor, změna v podmínkách: Kvůli neukázněnosti některých žadatelů, kteří ke kastracím přistupují liknavě a nám se kupí nedořešené žádosti z minulosti (ke kterým se musíme vracet a klienty upomínat), jsme byli nuceni zavést a striktně dodržovat lhůtu 30 dní u jednotlivých kastrací a 60 dnů u kastrací kolonií. Věříme, že toto opatření povede k tomu, abyste naši práci brali stejně vážně, jako my a tím i preciznějšímu odbavovaání vašich žádostí.

Zodpovědnost

Beru na vědomí zodpovědnost vyplývající z nakládání se zvířetem a to i včetně pooperační péče v souladu s doporučením ošetřujícího veterináře.

Právní souvislosti

Uvědomuji si všechny právní souvislosti, které vyplývají z Občanského zákoníku a beru na vědomí fakt, že spolek nenese žádnou zodpovědnost za případné protiprávní jednání žadatele.

Datum


Kraj

Uveďte Kraj, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Okres

Uveďte Okres, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Obec

Uveďte Obec, ze které zvíře pochází (místo nálezu).


Jméno a příjmení

Zadejte své pravé jméno. Pokud chcete zůstat v anonymitě, zaškrtněte po zadání svého jména současně i políčko ANONYM a vaše jméno uvidíme jen my.


E-mail

Zadejte váš email. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Telefon

Zadejte váš telefon. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Majitel kočky

Vzhledem k tomu, že nám veterináři vycházejí vstříc s cenami, tak považujeme za nezbytné vyhnout se zneužívání jejich i naší dobroty. Nelze proto uplatňovat zvýhodněné ceny na domácí kočky s majitelem, který se jen snaží najít cestu, jak ušetřit. Proto pokud veterinář odhalí podvod ze strany žadatele, je oprávněn klientovi naúčtovat doplatek v rámci běžného ceníku ordinace. Odesláním formuláře stvrzujete pravdivost vyplněných údajů a také berete na vědomí, že kočce bude udělán malý výstřižek na boltci ucha - bez značky nelze kastraci z naší strany uhradit. 
Vyberte z následujících možností:

Veterinář

Zvolte prosím veterináře (pokud není žádný v nabídce, vyberte nahoře prosím kraj, okres a obec)

Lokalita

Upřesněte místo nálezu (např. ulice, část obce a další detaily).

Počet koček

Uveďte, kolik koček chcete kastrovat. Do jedné žádosti uvádějte pouze tolik zvířat, která stihnete bezpečně odbavit ve lhůtě 30 dní (60 v případě kolonií).

Počet kocourů

Uveďte, kolik kocourů chcete kastrovat. Do jedné žádosti uvádějte pouze tolik zvířat, která stihnete bezpečně odbavit ve lhůtě 30 dní (60 v případě kolonií).

Zdravotní stav

Uveďte zdravotní stav zvířete (zvířat), alespoň zběžně - v jaké jsou kondici, viditelná poranění a další podrobnosti.

Fotka

Pokud máte fotku zvířete (zvířat), nahrajte ji sem:

Váš příběh

Zkuste nám v několika větách popsat osud koček, které chcete nechat kastrovat. Ideálně, aby v něm bylo zahrnuto, odkud se kočky vzaly, nějaké detaily o jejich historii či souvislosti z okolí a také, jak se k problematice staví obec.

Zapojení obce

Zkoušeli jste tohle téma řešit v rámci obecního úřadu? Potřebujeme znát aktuální přístup obce, nikoli obecné či tradované informace.

Jak jste se o projektu Obce kastrují dozvěděli?

Stručně nám napište o tom, kde jste se o naší iniciativě dozvěděli.

Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím pole dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů v rámci nařízení GDPR.

Informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našich pravidlech ochrany osobních údajů