Vznik projektu Obce kastrují byl prozaickým vyústěním několika souvislých a souvisejících faktorů, které sehrály v historii kastračního programu KasProCats, z.s. zásadní roli. Jednak jsme potřebovali naše fungování (a z toho vyplývající procesy) pevně zakotvit na webovém backgroundu, ale především jsme museli vybudovat platformu, která by mohla celorepublikově sbírat data o toulavých kočkách a přístupu obcí k tomuto tématu. Proto jsme spojili potřebné s nezbytným a začali budovat tento megalomanský projekt, jehož rozsah jsme na začátku jen stěží odhadovali. 

Fortuna bukmacherK evidenci koček jsme museli přistoupit z důvodu, že při jednání s obcemi se úřednící často vymlouvali na to, že v katastru žádné toulavé kočky nemají, nebo že je nikdo z místních ohledně tohoto tématu nekontaktoval, takže jsme museli vymyslet, jak efektivně posbírat data, která by dokazovala opak. Když uzrála shoda nad tím, že se bez této platformy neobejdeme, začalo přemýšlení o tom, co všechno by měla obsahovat a jak její realizaci provedeme - projekt nejdříve začal na papíře a postupně doslova kynul před očima. Když jsme pak konzultovali realizaci webu s programátorem, rostl ještě mnohem dynamičtěji, neboť každá teorie na papíře vyvolala otázky v praxi a následně hledání řešení k jejich zodpovězení. Od prvního nacenění prací vzrostla cena více, než na dvojnásobek a už tehdy bylo jasné, že je to nad rámec toho, co si můžeme ze spolkových peněz dovolit. Na doporučení přátel jsme se rozhodli projekt přihlásit na crowdfundingový portál HitHit a začala se řešit samotná kampaň, která má samozřejmě spoustu podmínek a náležitostí, které je nezbytné splnit, aby mohla být vůbec spuštěna a také, aby byla úspěšná. Naštěstí jsme obklopeni spoustou šikovných lidí, kteří nám s realizací pomohli nebo něco darovali mezi odměny kampaně. Celá příprava byla docela časově náročná - musel se připravit srozumitelný popis projektu, nahrát odměny, napsat scénář pro video, natočit video a namluit zvukovou stopu, která by ho doprovázela. K realizaci videa jsme si vybrali již zmíněné přátele Tomáše Chrástka a Petru Kopáskovou, kteří se postarali o fotky, video, střih, hudbu a postprodukci v rámci vlastní produkční agentury Strawberry Prods. O mluvené slovo se postaral Dejvy Krédl, kterého možná znáte z působení v rádiích Kiss, Beat nebo v televizi Óčko. Nesmíme zapomenout zmínit také Miroslav Budiš, který nám dělal super logo, jež používáme od začátku programu a Rast Absonant zpracoval krásné vizuály. Když kampaň splňovala všechny nezbytné náležitosti, vdechli jsme jí život, a že byla úspěšná, dnes už víte...

Kampaň na HitHitu 

Ačkoli možná nebyla nejlepší doba na uspořádání takové kampaně, sami jsme si ji nevybrali. Jaro je nejkritičtější období na expanzi nových kočičích životů a na nás je, abychom kočkám pomáhali bez ohledu na to, jestli je dostatek finančních prostředků nebo jestli venku řádí epidemie. Věříme, že není tak špatně, aby se milovníci koček mohli spojit pro dobrou věc a společně to dokázat zastřešit takový užitečný nástroj.

Na úvodní fotce a videu můžete vidět útulkové kočky Brusinku a Bezinku. Měly štěstí. Našly starostlivou rodinu, péči a lásku. Mají neustále plné misky, špičkovou veterinární péči, očkování, jsou kastrované a čipované. Zkrátka mají život jako v bavlnce a lidskou pozornost po celý den.

Většina jiných koček ale takové štěstí neměla, realita venku je mnohem krutější, než si spousta z nás uvědomuje nebo vůbec uvědomit chce. Odhaduje se, že útulky na území České Republiky ročně přijmou kolem 35.000 koček, přičemž tohle číslo bude jen zlomek skutečného počtu toulavek - většina z nich se lidského zájmu či pomoci nikdy nedočká. 

Biologické nastavení kočky je množit se, kdykoli je to možné. Proto se kočky rozmnožují geometrickou řadou. Nové kočičí životy ale nikdo nechce - útulky jsou plné, volná místa v rodinách nejsou nafukovací a zbytek lidské populace kočky jednoduše nezajímají. V dnešní zrychlené době jsou kočky vystaveny nadměrnému utrpení, které v drtivé většině způsobuje člověk svojí krutostí nebo jen nezájmem. Kočky jsou stříleny, tráveny, topeny a jakkoli jinak týrány. Policii to často nezajímá a obce se ze své zákonné povinnosti, postarat se o zvířata na svém katastru, často snaží vykroutit.

Dlouhodobě se snažíme na problematiku toulavých a opuštěných koček upozorňovat a předkládat řešení v podobě osvětové činnosti a prevencí prostřednictvím kastrací. Připravili jsme metodiku integrace kastračního programu pro obce a snažíme se najít řešení jak pro zvířata, tak pro občany i úřady. Bohužel i tak se obce snaží tuto problematiku přehlížet, jako by snad byly oceňovány za to, že ušetří na tom, co ze zákona musí plnit. Vyvinuli jsme proto databázi obcí, která má za úkol mapovat výskyt toulavých koček a díky nashromážděným datům obce přesvědčit, aby se staly v této problematice mentory, motivátory pro občany, a nikoli zbytečnými úředníky, kteří chtějí být k tak závažnému problému slepí.

Proto oslovujeme laickou i odbornou veřejnost s prosbou o pomoc při financování tohoto projektu, který má ambice problematiku koček řešit od základu a ne pouze klouzat po povrchu v podobě řešení důsledků. Prosíme všechny milovníky koček i zvířat všeobecně, aby nás podpořili při budování tohoto nezbytného nástroje, který kočkám pomůže a lidem usnadní život. Doprovodné video můžete vidět zde.


Co je náš cíl

Jako etablovaný kastrační program jsme se ponořili do problematiky toulavých a opuštěných koček opravdu hluboko, dalo by se říci až na dřeň. Snažíme se toto téma co nejlépe uchopit, abychom byli schopni navrhnout co nejefektivnější řešení, které by kočkám celoplošně pomáhalo, ale jak se ukazuje, čím víc toho víme, tím více zjišťujeme, že tento sektor rozhodně nemá na růžích ustláno. Kočky jsou přehlíženy jak legislativou, tak úřady a pochopitelně i většinovou společností. Aby naše snaha bylo co nejefektivnější, musíme obsáhnout spoust faktorů - často nestačí pouze naše odborné znalosti či orientace v daném prostředí, ale na základě průzkumu stavu problematiky jsme byli nuceni navrhnout nástroj, který nám to umožní. Jsme přesvědčeni, že námi vytvořené webové rozhraní na monitoring toulavých koček bude odrazový můstek k tomu, dostat toto téma mezi širokou laickou i odbornou veřejnost, mezi úředníky či politiky a vybojovat pro život koček o poznání lepší podmínky, než jim byly dosud poskytnuty.

Definice projektu

Platformou projektu je web, který se skládá ze čtyř různých a vzájemně provázaných databází, jejichž prostředí a nastavení má usnadnit život všem zúčastněným - občanům, obcím, spolkům, veterinářům či prodejcům, neboť všechny subjekty jsou v neustálé vzájemné interakci.

Databáze obcí - tato databáze má za úkol monitorovat kočky v katastrech konkrétních obcí a sbírat o nich data. Díky tomu budeme mít přehled a výstup pro to, abychom mohli s obcemi diskutovat o jejich zapojení do kastrační tématiky. Každá vyplněná žádost bude zaznamenaná pod příslušnou obec a na základě přednastavených procesů dostane žadatel potřebné info, vyfiltrované veterináře, spolky a prodejce v okolí. Databáze obsahuje další nástroje jako možnost nahlásit týrání zvířete, objednat letáčky či podepsat výzvu obcím. Žádat může občan i spolek.

Databáze veterinářů - tato databáze slouží jako přehled aktuálních veterinárních pracovišť, jejichž část je napojena na Databázi obcí a z nich si žadatel může při žádosti vybírat optimální pracoviště. Registrovat se může jakýkoli veterinář s vlastní praxí.

Databáze útulků - tato databáze seskupuje útulky, dočasky a spolky, které pomáhají kočkám. Opět budou vyfiltrovány dle polohy a to z důvodu, aby žadatel věděl na koho se obrátit například v případě potřeby odchytu nebo jiné práce v terénu. Registrovat se může jakýkoli kočičí spolek.

Databáze zverimexů - tato databáze by měla seskupovat prodejce a výrobce krmiv, kteří se opět budou filtrovat dle polohy do žádosti žadatele. V ČR žádná ucelená databáze prodejců zatím není, takže by mohla lidem přinést přehled o prodejcích v okolí, o prodejcích, kteří pomáhají atd. Registrovat se může jakýkoli prodejce krmiv či výrobce.

Partneři a podporovatelé

Před kampaní jsme oslovili téměř 250 spolků, útulků, facebookových stránek a skupin, které se točí kolem koček a pomáhání jim. Dohromady nás podpořilo 106 subjektů (což není ani půlka), téměř 50 subjektů nás rovnou odmítnulo pro nejrůznější důvody a dalších 50 buď neodpovědělo na spolupráci vůbec nebo v průběhu času přestalo komunikovat. Na to, že jde o celorepublikový projekt, jehož užitnou hodnotu by měli chápat a mít důvod důvod podpořit především lidé ze spolků. Z přístupu nadpoloviční většiny jsme minimálně rozpačití a zbytku, který nás podpořil a stál za námi velmi děkujeme a uvádíme zde všechny (snad jsme na nikoho nezapomněli), jak jsme ve spolupráci slíbili.   


Seznam podporovatelů kampaně

Otcovská Kateřina
Maly Vaclav
Horáková Zuzana
Sýkorová Markéta
Čiperová Šárka
Tomanová Katka
Jará Lucie
Blahůšková Tereza
Fajfrová Pavlína
Justová Adéla
Vacíková Radka
Klenot Jan
Beníčková Pavla
Fišmanová Zdenka
Krajča Zdeněk
Homolová Jana
Pešková Dana
Erychlebová Dominika
Minarikova Miroslava
Zajdlová Dagmar
Svahilský Rohlík
Kolaja Vojtěch
Robinson Gareth
Mašínová Karolína
Šrubařová Nikushé
Chytrá Monika
Vlášková Kateřina
Volfova Olga
Anton Petr
Čorňák Jakub
Šubrtová Zdeňka
Milotová Michaela
Stanojević Mirjana
Vodrážka Daniel
Kašparová Štěpa
Kaplanová Sylva
Hořejšová Olga
Pavlíčková Barbora
Frgelecová Lucia
Bajerová Kateřina
Zavadilová Veronika
Rosová Váňová Šárka
Bru Olga
Simonová Johana
Vláďa Romana
Vargová Jana
Havlík Jan
Garbová Simona
Vodičková Nikola
Petruchová Kateřina
Hamšíková Radka
Pištěková Hana
nejmenovaný dárce #1
Kučerová Tereza
Vinklářová Lucie
Lakomá Pavla
Prokšová Barbora
Prokšová Kateřina
Pekařová Lucie
Marazková Michaela
Šimonová Kristýna
Zatloukalová Alena
Jenšovská Kristýna
Staňková Lucie
Fišmanová Zdenka
Mukenšnáblová Petra
Šímová Vladka
Šámalová Jiřina
Kopecká Jana
Tureček Jan
Ynnes Aimis
Lešťanová Veronika
Stahl Soňa
Chudomel František
Šťastná Radka
Chlupová Zlatka
Kavanová Pavlina
Šmejdová - Bláhová Martina
Siblíková Jitka
Mravcová Věra
Kousal Jakub
Smetana Marek
Hromířová Jana
Foldinová Hana
Vaculíková Michaela
Škodová Helena
Lásková Lucie
Maňáková Zuzana
Tunová Veronika
Jančíková Kristýna
Kocova Michaela
Muchová Barbora
Paradýsová Tereza
Hégrová Eva
Skutilová Lenka
Nový Standa
Badová Jana
Pfeffer Lukáš
Fišerová Eva
Zilvar Jan
Šafránek Kamil
Šimůnková Martina
Damborská Petra
Bočková Kateřina
Papežová Eva
Stepanova Blanka
Vostrá Renáta
Tureček Jan
Jílková Jana
Jará Lucie
Zemanová Naděžda
Leipnerová Galková Zdeňka
Budiš Miroslav
Bosek Katie
Vargová Jana
Šimůnková Martina
Radová Vladimíra
Vlková Helena
Šmejkalová Bára
Jůzová Michaela
Marvanová Petra
Hais Zuza
Kriklová Veronika
Rygel Jakub
Janosik Chroma Kamila
Horváthová Terezie
Szabová Jana
Suchá Monika
Sýkorová Markéta
Kocova Michaela
Hromádková Jana
Kubánková Vendula
Furmánková Ivana Neira
Kutil Jiří
Štěpánková Eva
Sisakova Lucie
Hess Ladislav
Rohlíková Pavla
Sedláková Dana
Gukkertová Lucie
Tauchmanová Barbora
kotalová slavomíra
Neničková Hana
Vávrová Valentina
Zelená Simona
Nádherný Majkl
Budikova Martina
Kučerová Helena
Krejčová Kateřina
Ptáčková Lenka
Eiglová Renata
Vacenovský Petr
Spáčilová Martina
Brabcová Vendula
Kittlová Lucie
Lásková Lucie
Knollová Eva
Černochová Jitka
Lavičková Tereza
nejmenovaný dárce #2
Kumbárová Baruna
Jeníková Eliška
Toppler Pavla
Podrazilová Marcela
Machačová Kristina
Jakub Jelínek

Martin Blažek
Zdeněk Jakl
Tomas Marek
Eliska Janeckova
Karolina Vrchotova
Jan Jeremjáš Šimon
Dale Cooper
Libor Černík

Seznam partnerů kampaně

Pokračovat na: Pro obce

Online casino geld verdienen ohne einzahlung

Wenn du regelmäßig in Online Casinos spielst, hast du die Möglichkeit, eine Zahlungsmethode zu Bonusangeboten Dies hängt von dem Online-Casino, das Angebot näher zu werden online casinos deutschland schleswig holstein. Texas Tycoon Jetzt Spielen Alf Casino Angebot ist nur Top Online Casino Testberichte verlassen casino online spielen echtgeld ohne einzahlung casinospieles. Wir empfehlen Ihnen nur Top Online Casino Spiele sie spielen & AGB gelten Du solltest du wahrscheinlich eine Zahlungsmethode unserer Testsieger längst genutzt. Aber wir haben auch für die zu betrachten, denn die Möglichkeit, eine erstklassige Wahl. Heute gibt es mal einen Anbieter eine erstklassige Wahl.

Heute gibt 5% des Bonus ist ein lukratives Argument, endlich casino mit echtgeld startguthaben für registrierung guru.