INFO

Vítáme vás v Databázi obcí, která má za cíl, ve spolupráci s kastračním programem, obcemi a občany, monitorovat stav toulavých a opuštěných koček na území České Republiky. Stránky byly stavěny a konzultovány s řadou odborníků, ať už z pohledu technického, odborného či zvířecího.

Klademe si za cíl zapojit co nejvíce obcí i občanů a společnými silami zkvalitnit život kočkám venku tím, že se pokusíme zmonitorovat jejich počet, výskyt, pochopit jejich chování, potřeby a nabídneme odpovídající řešení, které ke zmiňovanému zlepšení povede.

Vytvořili jsme metodiku integrace kastračního programu pro obce a tato databáze tvoří online prostředí, ve kterém veškeré související aktivity poběží. Pro pochopení všech mechanismů a porozumění konceptu webu doporučujeme si přečíst celé menu webu, které je sice rozděleno dle jednotlivých rolí, ale všechny role jsou vzájemně provázané.

Pokračovat na: Jak to funguje