JAK TO FUNGUJE

Abychom mohli toulavým kočkám nabídnout co nejefektivnější pomoc, musíme nasbírat dostatečné množství dat. V České republice fungují stovky veterinářů, stejně jako útulků a dočasek, které v určité míře představují základní pomoc opuštěným kočkám. Bohužel u nás nefunguje žádná stránka nebo databáze, která by sbírala a vyhodnocovala data, případně je předkládala na kompetentní místa, která mohou mít mnohem větší a plošnější dosah, než nekoordinované snažení dobrovolníků, aktivistů a dobrosrdečných lidí. Přesněji řečeno, nezištná práce všech zúčastněných je pro lepší život koček nezbytná, ale troufáme si tvrdit, že bez určité systematičnosti a větší koordinace, se snahou cílit na úředníky a politiky, se nikdy výrazného zlepšení dočkat nemůžeme.

Na našem webu se může zapojit úplně každý, kdo má nějaký vztah ke kočkám. Nejvíce ho budou využívat lidé, kteří se dívají kolem sebe a nějakým způsobem už problematiku toulavých koček chápou, z nichž největší část chce využít našeho příspěvku na kastrace. To se ostatně děje již roky v rámci kastračního programu KasProCats, ale dosud neexistoval žádný mechanismus, který by tyto aktivity vyhodnocoval a následně s nimi mohl dále pracovat. To bylo nezbytné změnit.

Nástroje

Databáze se opírá o několik svébytných nástrojů, které svým přínosem výrazně zvýší pohodlí a užitek jednotlivých aktivit pro všechny uživatele. Pojďme si jednotlivé nástroje představit:

Nahlásit toulavou kočku:

Tento nástroj může využít kdokoli, kdo si všiml, že se v jeho okolí pohybuje kočka, u které je podezření, že nese charakteristické znaky opuštěného zvířete. Nahlášení toulavé kočky má velký význam, protože se ukazuje, že se obce odmítají k této problematice stavět čelem. Buď se o toulavých kočkách nedozví nebo problém popírají. Případně vyvíjí různé nekalé praktiky jako převoz zvířat do jiného katastru nebo ve spolupráci s myslivci nechávají toulavá zvířata střílet či trávit. Nahlášení takové kočky přinese informaci nám, obci, zanese jej do záznamu pod profil obce a především nabídne člověku konkrétní řešení pro jeho specifickou situaci. Nahlašování toulavé kočky vám umožňuje zůstat v anonymitě a tento krok neohrozí kočky ani nahlašovatele. Pro práci s tímto záznamem potřebujeme nejzákladnější údaje o zadavateli, o lokalitě a o zvířeti. Po vyplnění formuláře systém odešle emaily na našeho administrativního pracovníka a také zadavateli s rekapitulací zadaných informací. Velkým benefitem je to, že spolu s rekapitulací přijde na email zadavatele také základní poučení a vybrané kontakty na veterináře či útulky v okolí. Nahlášení toulavé kočky je zcela samostatná akce a nevyžaduje žádné další kroky.

Nahlásit týrání zvířete:

Nástroj nahlášení týrání je tu pro případ, že má někdo podezření nebo přímo důkazy o trestném činu týrání zvířat v katastru dané obce. Mezi týrání se řadí topení (a jiné usmrcování) koťat, trávení, odstřel či jiný druh zabíjení nebo jen opuštění zvířete za účelem zbavit se ho. Svědectví o týrání zvířat se k nám dostává téměř na denní bázi, proto považujeme za nezbytné mít takový nástroj, aby umožil takové případy nahlašovat. Pokud bude mít oznamovatel dostatek důkazů, podání trestního oznámení je už velmi jednoduché. Mělo by být v zájmu každé obce, aby o takových činech byla informována, případně podnikla určitá opatření a ne takové chování přehlížet. Pro práci s tímto záznamem potřebujeme nejzákladnější údaje o zadavateli, o lokalitě, o zvířeti, ale především důkazy nebo jejich získání - pokud důkazy nemáte nebo nejsou dostatečně relevantní, je zbytečné případ nahlašovat, bez důkazů nejsme schopni cokoli řešit. Po vyplnění formuláře systém odešle emaily na našeho administrativního pracovníka a také zadavateli s rekapitulací zadaných informací.  Velkým benefitem je to, že spolu s rekapitulací přijde na email zadavatele také základní poučení a vybrané kontakty na veterináře či útulky v okolí. Nahlášení týrání zvířete vyžaduje další součinnost v případě, že by se přešlo k trestnímu oznámení a dalším krokům.

Požádat o kastraci:

Tento nástroj u nás fungoval tři roky prostřednictvím emailu, messengeru či telefonu. Žádost o kastraci přes web tedy byl nezbytný krok, který jsme museli zavést v rámci udržitelnosti vlastního fungování. Od teď budeme proplácet pouze kastrace  zaznamenané přes webové rozhraní, schválené a za předpokladu, že budou dodány všechny materiály nezbytné k proplacení. Na základě schválené žádosti bude vygenerován online link, kam žadatel či veterinář nahraje fakturu a fotku kočky. Pro práci s tímto záznamem potřebujeme nejzákladnější údaje o zadavateli, o lokalitě a o zvířeti. Po vyplnění formuláře systém odešle emaily na našeho administrativního pracovníka a také zadavateli s rekapitulací zadaných informací. Při vyplňování informací si žadatel zvolí veterinární pracoviště, přičemž hned uvidí, jakou částku bude činit doplatek kastrace - ten je nutno zaplatit předem na náš účet a u veterináře se již nic doplácet nebude. Velkým benefitem je to, že spolu s rekapitulací přijde na email zadavatele také základní poučení a vybrané kontakty na veterináře či útulky v okolí. Žádost o kastraci vyžaduje určitou samostatnost a možnost kočku odchytit a dopravit k veterináři. Finanční příspěvek na kastraci podléhá splnění konkrétních podmínek a také záleží na tom, jestli se na financování podílí obec či nikoli. 

Medializovat:

Nástroj “medializovat” může do určité míry působit kontroverzně, ale bohužel svět, ve kterém se pohybujeme, nám nedává na výběr nic jiného, než používat i takové prostředky, které jsou nezbytné a mnohdy jediné účinné. Tento nástroj člověk využije v případě, že bude chtít poukázat na nekalé praktiky, které se dějí v katastru obce nebo když orgán, placený z peněz daňových poplatníků, nekoná, jak má. Můžete tak upozornit na přístup místního úřadu, na prohřešky místních státních organizací, na nečinnost policie či KVS. V podstatě tak využijete své možnosti či občanské povinnosti na tyto věci upozornit, jelikož hřešící subjekt spoléhá na to, že budete jen mlčky přihlížet a nic proti tomu nepodniknete. Na druhou stranu, důkazní břemeno je na vaší straně, takže vždy je třeba mít ke svému tvrzení relevantní důkazy. Pokud shledáme váš případ jako oprávněný a důkazy jako relevantní, rádi vám nabídneme pomoc v podobě konkrétních kroků.


Objednat letáky:

Tištěné letáky jsou významným kanálem, kterým se dá úspěšně edukovat společnost. Zvlášť u starší generace je papírová forma mnohem vhodnější, než internetová džungle a nepřehlednost informací, proudících ze všech stran. S letáky máme výborné zkušenosti a během prvního roku jsme jich rozdistribuovali přes 100.000 kusů. Pokud chcete vědět, jestli ve vaší obci probíhá naše letáková kampaň, stačí si konkrétní obec vyhledat v databázi, kde tyto informace najdete. Pokud ve vaší obci letáková kampaň zatím neprobíhá nebo ji chcete podpořit ještě po vlastní ose či letáky rozdávat jinde, než v rámci obce, tak si letáky můžete objednat - posíláme je prostřednictvím služby Zásilkovna oproti uhrazení nákladů na dopravu.

O možnostech vašeho zapojení se v osvětové činnosti se dočtete na stránkách KasProCats.

Poděkovat obci:

Tento nástroj naleznete pouze u spolupracujících obcí, které se rozhodly naše aktivity podpořit, neboť v opačném případě není pochopitelně za co děkovat. Pokud je vaše obec zapojena ve spolupráci na kastrační problematice, můžete jí napsat email a poděkovat v něm za její přístup a podporu koček i místních občanů. Naopak pokud obec problematiku toulavých koček nijak neřeší, budeme rádi, když toto téma na úřadě otevřete. Úředníci často věci řeší teprve tehdy, když je řeší občané - je tedy základním předpokladem, aby o vašem zájmu o toto téma věděli.
Pokračovat na: Pro obce