Zlín kastruje!

9.7.2020
Dnes se nám ozvali ze Zlína, kde provozují vlastní kastrační program již od roku 2000!

Vyjádření města k problematice toulavých koček a kastrací:

"...

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína (dále jen OŽPaZ MMZ) má vlastní kastrační program, který byl vypracován již v roce 2000 a kterým se statutární město Zlín snaží předcházet vysokým počtům toulavých a opuštěných koček. OŽPaZ MMZ vyřizuje žádosti o poskytnutí finančního daru na kastraci koček a kocourů od samého začátku, kdy byl kastrační program vypracován. Za tuto dobu přispělo statutární město Zlín chovatelům v rámci podpory prováděných kastrací téměř 1.500.000,- Kč. V posledních letech se počet podaných žádostí o příspěvek na kastraci koček a kocourů za rok pohybuje v průměru kolem 250, jedná se v průměru o 350 vykastrovaných koček a kocourů za rok.
Statutární město Zlín řeší i problematiku ferálních koček v podobě osvěty i cíleným odchytem prováděným Městskou policií Zlín. Po odchytu jsou kočky umístěny na Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava a kastrovány, aby se zabránilo přemnožení zvířat v určité lokalitě. Následně jsou navráceny zpět do svého teritoria.
Toulavé a opuštěné kočky, které se dostanou na Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava, jsou také po uplynutí určené doby vykastrovány.

..."

Nelze než pochválit přístup města nejen ohledně kastrací, ale také ohledně komunikace. Budiž to inspirací pro další města a obce.

Více informací naleznete zde.