Nahlásit toulavou kočku

Tento formulář slouží především k monitorování volně se pohybujících koček. Kastrační program tak bude mít představu o toulavých kočkách a obce samotné budou mít přehled o tom, kolik koček se pohybuje na konkrétním katastru a jak na to adekvátně reagovat. Na základě odeslaného formuláře se nám naskýtá možnost společnými silami docílit na katastru obce alespoň dílčích změn v problematice toulavých koček a kastrací. Mějte na paměti, že úspěch záleží především na tom, jak flexibilně budete schopni reagovat na naši zpětnou vazbu vůči vašemu případu - nezapomeňte, že právě vy jste tou hybnou silou, která může znamenat společenskou změnu, o kterou usilujeme.

Datum


Kraj

Uveďte Kraj, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Okres

Uveďte Okres, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Obec

Uveďte Obec, ze které zvíře pochází (místo nálezu).


Jméno a příjmení

Zadejte své pravé jméno. Pokud chcete zůstat v anonymitě, zaškrtněte po zadání svého jména současně i políčko ANONYM a vaše jméno uvidíme jen my.


E-mail

Zadejte váš email. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Telefon

Zadejte váš telefon. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Lokalita

Upřesněte místo nálezu (např. ulice, část obce a další detaily). Vyvarujte se uvádění sporných míst jako jsou předěly mezi obcemi, místo musí být jednoznačné.

Počet zvířat

Uveďte, o kolik zvířat se jedná celkem. Uveďte jen číslo, kterým jste si opravdu jisti.

Zdravotní stav

Uveďte zdravotní stav zvířete (zvířat), alespoň zběžně - v jaké jsou kondici, viditelná poranění a další podrobnosti.

Fotka

Pokud máte fotku zvířete (zvířat), nahrajte ji sem:

Možnosti řešení

Vyberte z následujících možností, o jaké řešení případu máte zájem:

Kdo hradil kastraci?

Vyberte z následujících možností:

Poznámka

Jak jste se o projektu Obce kastrují dozvěděli?

Stručně nám napište o tom, kde jste se o naší iniciativě dozvěděli.

Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím pole dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů v rámci nařízení GDPR.

Informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našich pravidlech ochrany osobních údajů

Požádat o kastraci

Tento formulář slouží jako žádost o kastraci, jejíž financování závisí na konkrétním nastavení spolupráce s dannou obcí. Pokud se obec do kastrací nezapojuje, dělí se o financování žadatel a kastrační program.

Žádost na základě vámi vyplněných informací posoudíme a vyjádříme se k ní. Na email dostanete instrukce, jak dále postupovat. Na základě odeslaného formuláře se nám naskýtá možnost společnými silami docílit na katastru obce alespoň dílčích změn v problematice toulavých koček. Mějte na paměti, že kladný výsledek záleží především na tom, jak flexibilně budete schopni reagovat na naši zpětnou vazbu vůči vašemu případu - nezapomeňte, že právě vy jste tou hybnou silou, která může znamenat společenskou změnu, o kterou společně usilujeme. 

Tato žádost o kastraci neslouží jako zadání objednávky odchytu koček. Z povahy věci není z naší strany technicky ani časově možné jezdit po ČR a zajišťovat odchyty klientům. Odchyt konkrétních zvířat si musí žadatel zajistit po vlastní ose, většinou ve spolupráci s terénními pracovníky lokálních spolků, odchytovými službami či obcí.

Pozor, změna v podmínkách: Kvůli neukázněnosti některých žadatelů, kteří ke kastracím přistupují liknavě a nám se kupí nedořešené žádosti z minulosti (ke kterým se musíme vracet a klienty upomínat), jsme byli nuceni zavést a striktně dodržovat lhůtu 30 dní u jednotlivých kastrací a 60 dnů u kastrací kolonií. Věříme, že toto opatření povede k tomu, abyste naši práci brali stejně vážně, jako my a tím i preciznějšímu odbavovaání vašich žádostí.

Zodpovědnost

Beru na vědomí zodpovědnost vyplývající z nakládání se zvířetem a to i včetně pooperační péče v souladu s doporučením ošetřujícího veterináře.

Právní souvislosti

Uvědomuji si všechny právní souvislosti, které vyplývají z Občanského zákoníku a beru na vědomí fakt, že spolek nenese žádnou zodpovědnost za případné protiprávní jednání žadatele.

Datum


Kraj

Uveďte Kraj, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Okres

Uveďte Okres, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Obec

Uveďte Obec, ze které zvíře pochází (místo nálezu).


Jméno a příjmení

Zadejte své pravé jméno. Pokud chcete zůstat v anonymitě, zaškrtněte po zadání svého jména současně i políčko ANONYM a vaše jméno uvidíme jen my.


E-mail

Zadejte váš email. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Telefon

Zadejte váš telefon. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Majitel kočky

Vzhledem k tomu, že nám veterináři vycházejí vstříc s cenami, tak považujeme za nezbytné vyhnout se zneužívání jejich i naší dobroty. Nelze proto uplatňovat zvýhodněné ceny na domácí kočky s majitelem, který se jen snaží najít cestu, jak ušetřit. Proto pokud veterinář odhalí podvod ze strany žadatele, je oprávněn klientovi naúčtovat doplatek v rámci běžného ceníku ordinace. Odesláním formuláře stvrzujete pravdivost vyplněných údajů a také berete na vědomí, že kočce bude udělán malý výstřižek na boltci ucha - bez značky nelze kastraci z naší strany uhradit. 
Vyberte z následujících možností:

Veterinář

Zvolte prosím veterináře (pokud není žádný v nabídce, vyberte nahoře prosím kraj, okres a obec)

Lokalita

Upřesněte místo nálezu (např. ulice, část obce a další detaily).

Počet koček

Uveďte, kolik koček chcete kastrovat. Do jedné žádosti uvádějte pouze tolik zvířat, která stihnete bezpečně odbavit ve lhůtě 30 dní (60 v případě kolonií).

Počet kocourů

Uveďte, kolik kocourů chcete kastrovat. Do jedné žádosti uvádějte pouze tolik zvířat, která stihnete bezpečně odbavit ve lhůtě 30 dní (60 v případě kolonií).

Zdravotní stav

Uveďte zdravotní stav zvířete (zvířat), alespoň zběžně - v jaké jsou kondici, viditelná poranění a další podrobnosti.

Fotka

Pokud máte fotku zvířete (zvířat), nahrajte ji sem:

Váš příběh

Zkuste nám v několika větách popsat osud koček, které chcete nechat kastrovat. Ideálně, aby v něm bylo zahrnuto, odkud se kočky vzaly, nějaké detaily o jejich historii či souvislosti z okolí a také, jak se k problematice staví obec.

Zapojení obce

Zkoušeli jste tohle téma řešit v rámci obecního úřadu? Potřebujeme znát aktuální přístup obce, nikoli obecné či tradované informace.

Jméno a pozice pracovníka obce

Uveďte jméno a pracovní pozici pracovníka úřadu, se kterým jsme na téma kastrací toulavých koček mluvili.

Nabídnuté řešení

Uveďte řešení, které vám pracovník úřadu pro váš požadavek nabídnul.

Jak jste se o projektu Obce kastrují dozvěděli?

Stručně nám napište o tom, kde jste se o naší iniciativě dozvěděli.

Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím pole dáváte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů v rámci nařízení GDPR.

Informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našich pravidlech ochrany osobních údajů

Nahlásit týrání zvířete

Tento formulář slouží k podání základních informací o domělém týrání zvířat. Následující formulář vás provede otázkami, které nám umožní pochopit, proč si myslíte, že jde o týrání, případně jak dále postupovat

Datum


Kraj

Uveďte Kraj, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Okres

Uveďte Okres, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Obec

Uveďte Obec, ze které zvíře pochází (místo nálezu).


Jméno a příjmení

Zadejte své pravé jméno. Pokud chcete zůstat v anonymitě, zaškrtněte po zadání svého jména současně i políčko ANONYM a vaše jméno uvidíme jen my.


E-mail

Zadejte váš email. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Telefon

Zadejte váš telefon. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Lokalita

Upřesněte místo domělého týrání.

Počet zvířat

Uveďte, o kolik zvířat se jedná celkem. Uveďte jen číslo, kterým jste si opravdu jisti.

Zdravotní stav

Uveďte zdravotní stav zvířete (zvířat), alespoň zběžně - v jaké jsou kondici, viditelná poranění a další podrobnosti.

Fotka

Pokud máte fotku zvířete (zvířat), nahrajte ji sem:

Druh týrání

Vyberte z následujících možností, o jaký druh týrání se jedná:

Koho se týrání týká

Vyberte z následujících možností, o jaké kočky se jedná

Byly podniknuta nějaké opatření?

Vyberte z následujících možností, jestli jste vy nebo někdo další již podnikli nějaké kroky:

Popis týrání

Zkuste nám popsat čin, kterého jste se stali svědky - čím podrobněji, tím lépe. Odpověď by měla obsahovat informace, odkud jste se o týrání dozvěděli, jak dlouho trvá, jestli podezřelé znáte atd:

Důkazy

Každé takové označení, i když je domnělé nebo mylné, by mělo být podpořeno nějakými důkazy. Na jejich základě zvolíme další kroky a budeme vás kontaktovat.

Informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našich pravidlech ochrany osobních údajů

Medializovat

Tento formulář slouží k podání základních informací k případu, o kterém si myslíte, že by zasloužil medializaci, protože na něj běžní občané sami nestačí. Většinou se jedná o nekorektní jednání úřadů, jedinců či skupin lidí a není s nimi žádná možnost dialogu.

Datum


Kraj

Uveďte Kraj, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Okres

Uveďte Okres, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Obec

Uveďte Obec, ze které zvíře pochází (místo nálezu).


Jméno a příjmení

Zadejte své pravé jméno. Pokud chcete zůstat v anonymitě, zaškrtněte po zadání svého jména současně i políčko ANONYM a vaše jméno uvidíme jen my.


E-mail

Zadejte váš email. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Telefon

Zadejte váš telefon. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Koho nebo čeho se medializace týká

Vyberte z následujících možností, koho se medializace týká

Byly podniknuta nějaké opatření?

Vyberte z následujících možností, jestli jste vy nebo někdo další již podnikli nějaké kroky:

Důvod medializace

Zkuste nám popsat čin nebo důvod, proč chcete řešit medializaci - čím podrobněji, tím lépe. Odpověď by měla obsahovat co nejvíce informací.

Druh týrání

Vyberte z následujících možností, o jaký druh týrání se jedná:

Koho se týrání týká

Vyberte z následujících možností, o jaké kočky se jedná

Byly podniknuta nějaké opatření?

Vyberte z následujících možností, jestli jste vy nebo někdo další již podnikli nějaké kroky:

Důkazy

Každé takové označení, i když je domnělé nebo mylné, by mělo být podpořeno nějakými důkazy. Na jejich základě zvolíme další kroky a budeme vás kontaktovat.

Informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našich pravidlech ochrany osobních údajů

Poděkovat obci

Datum


Kraj

Uveďte Kraj, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Okres

Uveďte Okres, ze kterého zvíře pochází (místo nálezu).


Obec

Uveďte Obec, ze které zvíře pochází (místo nálezu).


Jméno a příjmení

Zadejte své pravé jméno. Pokud chcete zůstat v anonymitě, zaškrtněte po zadání svého jména současně i políčko ANONYM a vaše jméno uvidíme jen my.


E-mail

Zadejte váš email. Nebude nikde zvěřejněn, poslouží pouze pro naše účely.

Text

Informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, naleznete v našich pravidlech ochrany osobních údajů
Pokud se vám zdá problematika toulavých koček jako boj s větrnými mlýny, pak je třeba položit si otázku, z jakého důvodu jsou pro občany problém. Společným jmenovatelem jsou chybějící informace. Nelze se tedy divit, že lidé informace nemají, když jim je nikdo neposkytl. A to právě můžete změnit!

Ačkoli jsou letáčky archaickým propagačním nástrojem, tak v rámci osvěty toulavých koček jsou stále dostatečně účinné, protože část naší cílové skupiny nevyužívá celý potenciál internetu. Proto se snažíme dostat letáčky k co nejvíce lidem, neboť na relativně malém prostoru nabízejí poměrně velký potenciál dopravit informace k relevantnímu cíli. Naší snahou je dostat letáčky k co největšímu počtu lidí a budeme vděční, pokud nám s tím pomůžete. 
Zlín

Zlín
Zlínský kraj
náměstí Míru 12 , 76140 Zlín
577630111
Vlastní program
Obec kontaktována emailem
Email přijat obcí
Email předán kompetentnímu oddělení
Obec má vlastní program
  
Říjen 2021: Už dvacátým rokem podporuje město Zlín program kastrace koček a kocourů. Město se tím snaží motivovat majitele koček ke kastraci a tím regulovat počty toulavých koček, ale především počty bezprizorních koťat. Těch lidé v období od dubna do září přinesou do zlínského útulku vždy několik desítek. V roce 2019 tak majitelům město přispělo na kastraci 121 kocourů a 220 koček. Výše příspěvku na kočku je 350 korun a na kocoura 200 korun. Podmínkou pro vyplacení finančního daru na kastraci je trvalý pobyt žadatele na území statutárního města Zlína a žádost musí uplatňovat osoba, která je vlastníkem zvířete a současně je uvedena na platebním výměru za provedený zákrok od veterinárního lékaře.
Duben 2022: Přestože má město Zlín jeden z nejstarších kastračních programů v ČR, dosud neumí (nechce?) flexibilně posuzovat a řešit individuální případy žádostí. Ozvala se nám klientka, která se přistěhovala ze Slovenska a po zemřelé sousedce řešila několik pozůstalých koček, ale protože není rezidentkou města, na dotaci nedosáhne. Spojili jsem se úřadem a na dotaz, zda je takovéto nastavení prospěšné pro zvířata, občany i samotné město, nám bylo sděleno, že s tím nejde nic dělat. Jako alternativu jsme dostali možnost kontaktovat městský útulek a požádat o kastrace tam, připadně nechat kočky namnožit na takový objem, aby město sjednalo odchyt a kastrace samo. Je ostuda, že takhle dlouho fungující program není ochoten posuzovat žádost individuálně a byrokracie je nadřazena zájmům zvířat.
zobrazit vše

LOG

STATISTIKY

Datum Druh Obec Počet Stav žádosti
20231Červenec Toulavá kočka Zlín 2 Zaevidováno
20227Květen Toulavá kočka Zlín 8 Zaevidováno
20222Duben Toulavá kočka Zlín 4 Vykastrováno obcí
20203Září Toulavá kočka Zlín 1 Kočka nalezena mrtvá
202030Červenec Toulavá kočka Zlín 3 Vykastrováno občany
Období Nahlášení celkem Počet nahl. toul. koček Žádostí o kastraci Vykastrováno koček Vykastrováno kocourů Vykastrováno celkem
celkem 5 18 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0
2023 1 2 0 0 0 0
2022 2 12 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0
2020 2 4 0 0 0 0
v této lokalitě výzvu podepsalo: 23

VÝZVA

Dejte vědět obecním úřadům, že vás problematika toulavých koček a její prevence zajímá. Prostřednictvím vašeho podpisu tvoříte poptávku, o které se úředníci domnívají, že neexistuje a proto nepovažují toto téma za důležité. Podepište, prosím, naši výzvu směřovanou lokálním úřeníkům a komunálním politikům:

Požadujeme, aby obecní úřady naplňovaly svoji zákonnou povinnost a staraly se o zvířata na katastru obce, včetně edukace občanů a prevence utrpení (včetně kastrací).


Podepsat výzvu
v této lokalitě výzvu odeslalo: 1

NAPIŠTE STAROSTOVI

Vyzvěte úředníky na vašem úřadě, aby díky sofistikované argumentaci zrealizovali kastrační program pro kočky ve vaší obci. Během minuty můžete efektivně oslovit místní úřad a vznést požadavek na řešení této problematiky. Nic nevymýšlíte, nikam nechodíte, nikam nevoláte - stačí podepsat a odeslat.

Jsme přesvědčení, že hlas občanů má nejpozitivnější dopad na změnu v každé obci, tedy i v té vaší. Spojme váš zájem s našimi znalostmi a moderními technologiemi a vytvořme lepší svět pro kočky.


Napište starostovi